Te wheko a te pīrere : he kaupapa i tuhia mō te tohu paerua Te Pūtahi-ā-Toi, Te Kunenga ki Pūrehuroa, Papaioea, Aotearoa, Hakihea 2007

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
DOI
Open Access Location
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Massey University
Rights
The Author
Abstract
Ko te kohanga reo, ko te kura kaupapa Maori, ko te wharekura nga kakano o moehewa i tiritiria ki te awe kapara e ngai tongakengake me te awhero nui kia pOawai mai he mara o te reo, o nga tikanga Maori kia matomato ano ai te tupu mai. I te kohanga reo, ka whakaritea te tamaiti ki te manu e ohi mai ana i te ahurutanga o te kopae, o nga manu katua i te wao nui a Tane. Ko te tomanako matuatua o te hunga nana te hua o kohanga reo i whakawhanau, hei tona raro ka rere, ka tiu, ka topa nga pTpT paopao o te kaupapa ki nga ikeikenga o te rangi, ka korokT, ka tToriori mai i te wao. Kua neke atu i te 25 nga tau o te kohanga reo, a, kua neke atu i te 20 tau nga kura kaupapa Maori e tOto mai ana i te motu. Ka rere nga tau ka purea e te hau, ka koparuparu i te ua, ka whitikia e nga hihi o Tamanuite- ra. Kua tupu nga pTpT, kua whakapTrahoraho, a, kua roharoha nga paihau, ka rere atu ki tua o te kohanga. Ko te patai ia ka mahuta ake i te whatumanawa, kua pehea te rerenga ate pTrere? Ae ranei, kua marO tana haere i te huanui, kua tangatanga, kua waingohia? Ae ranei kua wheuaua, kua hOkerikeri te karawhiu o te haurokuroku? He aha tana e mahara nei? He pehea ona whakaaro ki tana i kite ai, ki tana i rongo ai i te ohinga? He aha tana, ta te wheko mai ate pTrere? Kua takoto, koia, ko te wheko ate pTrere hei takapau mote kaupapa rangahau nei, e rangona ai, e whakaoa mai ai nga korero, nga huatau, me nga wheako o te hunga i pakeke mai i te kohanga reo, ka whakawhiti kite kura kaupapa Maori, ki te wharekura, a, ka puta ki te ao o taipakeke.
Description
Keywords
Kōhanga reo, Kura kaupapa Māori, Education, Māori language, Ethnic schools
Citation