Ko te taki waerea : hei oranga noho mō te iwi : he tuhinga roa hei whakatutuki i te tohu paerua : Masters of Arts, School of Māori Knowledge, Te Pūtahi-a-toi, Manawatū, Te Kunenga ki Pūrehuroa

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
DOI
Open Access Location
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Massey University
Rights
The Author
Abstract
Ko te karakia he mahi tūturu mai rā anō, nō te wā anō o ngā mātua tūpuna. Ko te waerea hoki he karakia nō Hawaiki Nui, Hawaiki Roa, Hawaiki Pāmamao. He taonga kī nā ngā tūpuna kia kaua e waiho kia ngaro i a tātou, engari kia takina ana mō ake tonu atu. Ko te pūtake o tēnei rangahau he kimikimi kōrero mō te waerea kia kitea nei ana kupu, ana mahi me ana hua anō hoki. Ko te mahi tuatahi he whakaemi i ngā mōhiohio, arā, he pānui, he mātai, he whakarongo, he kimi kōrero mō te kaupapa. Ko te mahi tuarua, i haere atu te kaituhi nei ki ētehi tohunga karakia ki te uiui, ki te tuku pātai mō te kaupapa nei o te waerea. Nō te paunga mai o te kōrero tahi me ngā kaiuru ka mātaihia ngā kupu, ā, ka tiriwātia ngā kaupapa matua a tēnā kaiuru kōrero, a tēnā kaiuru kōrero. He mātāpono nui mō tēnei rangahau ko te waiho mā ngā kaiuru me ā rātou kōrero ngā kaupapa matua e ārahi, otirā, kia whitingia ā rātou ake kupu e te rā hei whakanui i a rātou. He maha ngā mahi a te waerea, he karakia i takina ai e ngā mātua tūpuna i a rātou e haere mai ana i Hawaiki, he karakia e takina ana i te tānga kawa o te whare hou kia huakina ai ōna tatau ki te ao. He karakia anō hoki hei whakawātea, hei ārai mō te iwi, hei kaupare ake i ētehi āhuatanga, ā, arā noa atu āna mahi.
Description
Keywords
Maori (New Zealand people), Rites and ceremonies, Incantations, Prayer, New Zealand, Waerea, Karakia, Māori Thesis te reo Māori
Citation