He kākano nō te taunuke o te hue : he tuhinga roa hai whakatutuki i ngā tikanga o Te Tohu Kairangi i Te Kunenga ki Pūrehuroa, Papaioea, Aotearoa

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
DOI
Open Access Location
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Massey University
Rights
The Author
Abstract
Nō roto i ēneki tau tata nei kua kaha kē atu te pihi ake o te pūkōnohinohi a ētahi kia whakamāuitia ō rātau tūreo ā-iwi, otirā, kia mōhiotia tō rātau iwitanga i tō rātau reo. Hoi anō, tēraka hoki ētahi e whakapae ana he nenekara noa te whakamāui i ēneki reo, ā, me mātua aro kē tātau ki te whakamāui i te reo Māori whānui. Ko tā tēneki rangahau he urupare i ētahi o ngā urupounamu kua pihi ake i ēneki take, i ēneki whakataunga e hāngai ana ki te tūreo o Tūhoe. Mātua o ēneki urupounamu ko ēneki nā, he aha tēneki reo te tūreo o Tūhoe?, he wāhi nui tonu ōna mō ōna uri, haere ake nei?, he aha ōna āhuatanga kua rerekē i roto i ngā tau? Hai āpititanga atu ki ēneki urupounamu, i te nui o ngā uri o Tūhoe kai tawhiti i ōna maunga, ka uia anō te urupounamu, me pēhea e ora ai te tūreo o Tūhoe i ngā kāinga ōna kai tawhiti i ōna maunga? Hai urupare i ēneki urupounamu i nanaioretia ngā ariā Kaupapa Māori, Tūhoetanga me te rangatiratanga hai tūāpapa mōna. Ka mutu, i nanaioretia ngā tikanga pūrākau hai uiui i ētahi pākeke o Tūhoe i pakeke ake i roto i tēraka reo me tētahi whānau kai tawhiti i ōna maunga. Me te aha ko ngā kai i hua ake i ēneki nohonga tahitanga e aronui ana ki 1) te hira o te tūreo o Tūhoe ki ōna uri, 2) ōna motuhaketanga, 3) te tipu o tēneki tūreo, otirā, 4) te wāhi ki te tūreo ā-iwi me te reo Māori, haere ake nei. Hai āpititanga atu, ko ngā kōrero mō ngā rautaki whakamāui i te reo whānui me te tūreo ā-iwi i ōna kāinga maha, ahakoa tata, ahakoa tawhiti.
Description
Listed in 2022 Dean's List of Exceptional Theses
Keywords
Ngāi Tūhoe (New Zealand people), Languages, Maori language, Dialects, New Zealand, Bay of Plenty (Region), Reo ā-iwi, Māori Doctoral Thesis, Māori Thesis te Reo Māori, Dean's List of Exceptional Theses
Citation