Ngā tai-ā-roto : ko wai au? Atu i te urupoumanu ki te urupare ko wai au! : he tuhinga whakapae hei whakaea i nġā whāinga o te tohu paerua i te mātauranga ki Te Kūnenga Ki Pūreuroa, ki Te Kupenga o te Mātauranga, Papaioea, Aotearoa

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
DOI
Open Access Location
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Massey University
Rights
The Author
Abstract
He mea whai haere tēnei tuhinga whakapae i ngā rerenga o ngā wāhine Māori e toru, i a rātou e whakatere ana i ngā tai-ā-roto, ngā aumiha, ngā auhāro, me ngā tuarangaranga o te moana ki te whai i te ia o te wai, atu i te pātai ko wai au? Ki te whakataukī ko Wai au! Ka āta tuhi tēnei rangahau i ō rātou waha ake i a rātou e ruku ana ki te rētōtanga o Tangaroa e hōpara ana i ngā karekare-ā-roto, i ngā wheako, me ngā tini motuhenga mā rātou, i ngā tini horopaki. Ka āta tirohia ngā rautaki nā rātou anō i kimi, i waihanga, i maumahara rānei hei whakapunga i a rātou i te aro o hākoakoa, o hinapōuri, o hurō, o piere nuku. Kua whakawhenua kē ngā kōrero nei i ngā tirohanga Māori, ā, nā ngā ariā Māori hoki i ārahi haere te whakatewhatewhatanga whāiti nei, nā te reo Māori i whakarāwai. Nā ngā reo rōreka o ngā wāhine nei i whakapuaki ai ngā whiwhinga o te tuakiritanga me ōna tini mata i roto i te ao hurihuri nei. Ngā tini kawenga ā rātou, heoi anō kia whai wāhi ai kia whakakopa katoatia ēnei ki te pū o manawa; koinei kē, ki tā ngā wāhine nei, te tino wero. Kia whai wā ki te noho i roto i te waikanaetanga o Te Kore, ki te āta rongo i te matihere mōna me ōna tini mata. Hei tōna raro, ko te rongo-ā-whare te noho. Ka mātai atu tēnei mahi ki ngā tāngata, ngā taiwhanga, me ngā kaupapa nā rātou i poipoi, nā rātou i wero kia puta ai a Hine-māia, a Hine-wānanga, a Hine-pukenga otirā a Manawa-Hine. Kia tū tangata ai, ki te kii, Ko Wai au! Ko ngā ara i whāia e ngā wāhine, e kitea ana i ngā inoino, ngā pīhere me ngā makaurangi kua tāngia ki te kauae. Ko te nuinga i uru kōkau mai, i tōna otinga, ka puta he kauae-tehe.
Description
Keywords
Identity, Reason, Tuakiri, Whakapapa, Pepeha, Putake
Citation