Te hū o te puoro : ko te mōteatea te mataaho ki te pā o te hinengaro Māori, ki te ao Māori : he tuhingaroa hei whakatutuki i ngā tikanga o Te Tohu Kairangi (Doctor of Philosophy) i te reo Māori i Te Kunenga ki Pūrehuroa (Massey University), Papa-i-ōea, Aotearoa

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
DOI
Open Access Location
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Massey University
Rights
The Author
Abstract
Ko tā Ngata e whakapae nei, mā te tino mōhio ki ngā mōteatea, ki ngā kupu, ki ngā kōrero, ki ngā momo mōteatea a ngā tīpuna Māori, e whai wāhi ai te tangata ki te pā o te hinengaro Māori, mā reira anō e mōhiotia ai te Māori. Kua wānangatia ngā momo waiata a te Māori kia kitea ai te Māori ake o te whakaaro i roto i te mōteatea. Kua whakataua inā arohia ai ēnei āhuatanga kua mōhio me pēhea te manaaki i ngā kaupapa hei whai mā te Māori. Mr Ngata explored the use of a variety of traditional chants as a mechanism for exploring and understanding Māori philosophy and behaviour. He used case studies involving a community focus on knowledge and innovation to illustrate the influence of these chants on the development of kaupapa Māori. The findings will help Māori and non-Māori alike give better effect to development initiatives for Māori
Description
Keywords
Māori chants, Mōteatea, Waiata
Citation