I tāia tō moko ki te aha? : te hiranga o te ahurea Māori ki ngā kaitākaro Māori o te kapa Tama Toa : he kaupapa i tuhia mō Te Tohu Paerua ki Te Pūtahi-ā-Toi, Te Kunenga ki Pūrehuroa, Aotearoa

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
DOI
Open Access Location
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Massey University
Rights
The Author
Abstract
Ko te kaupapa o tēnei rangahau he whakautu i tēnei urupounamu, “He aha te hiranga o te ahurea Māori ki ngā kaitākaro Māori o te kapa Tama Toa (NZ Warriors Rugby League Club)?”. Ko te ito o te rangahau nei, he rapa mēnā rānei he hiranga tō te ahurea Māori ki ngā kaitākaro Māori o tēnei kapa, he whakakōrero i ō rātau whakaaro ki te ahurea Māori, i ō rātau wheako i te taiao Tama Toa me ō rātau tūmanako ki te whanaketanga o te ahurea Māori i te taiao Tama Toa. Tokoono ngā kaitākaro Māori kua uiuia, tokowhā ngā tāne, tokorua ngā wāhine, katoa ēnei i tākaro ki te taumata NRL (National Rugby League) me te NRLW (National Rugby League Women) i waenga i ngā tau 2000 ki te 2020 mō te karapu Tama Toa. Ko ngā kitenga nui i puta mai: ki tā nga kaiuru, he ahurea motuhake, he tirohanga motuhake, he tikanga motuhake tā te Māori hei ārahi, hei tieki anō i a ia. Ko te kanoi o ngā kōrero i puta he ruarua noa iho ngā wā i kuhu te ahurea Māori ki tēnei taiao engari he nui te hiahia kia whai wāhi ai te ahurea Māori i ngā tau e tū mai nei. Ko tā ngā kaiuru me whakarite rautaki e panoni ai ngā whakahaere o tēnei kapa, me nui kē te hāpaitia o ngā kaitākaro Māori mā te whakarite kaitautoko hei hāpai i ēnei mahi Māori ki tēnei taiao. Ko te whakaaro, mā te whakakōrero i te hiranga o te ahurea Māori ki ngā kaiaka ngaio Māori o tēnei kapa e whai māramatanga ai tātau ki te ao i nohoia ai e rātau, ki ngā āhuatanga me ngā horopaki i wheako ai rātau kia pai ai te whakarite rautaki whakawhanake i te ahurea Māori i tēnei taiao. Mā ēnei puna whakaaro i ahu mai i ngā kaitākaro ake o tēnei kapa e tāea ai te whakarite kia haumaru ai mō te wā ki ā tātau tamariki, mokopuna, otirā kia whai hua nui ai tēnei karapu me āna tāngata katoa.
Description
Keywords
Māori Masters Thesis, Māori Thesis te Reo Māori
Citation