Te hua o te pōkeka : he tuhinga whakatau mo te Tohu Kairangi Rapunga Whakaaro (Doctor of Philosophy), Te Pūtahi-ā-Toi, Te Kunenga ki Pūrehuroa, Papa-i-ōea, Aotearoa

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
DOI
Open Access Location
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Massey University
Rights
The Author
Abstract
Ko te putake nui o tenei tuhinga kairangi he whakaara ake i etehi hekenga korero hangai ki tenei taonga a Te Arawa te pokeka. Ko tenei taonga a Te Arawa te pokeka he waka kawe i nga whakaaro, tikanga, tumanako, kohinga hitoria, karakia, putunga matauranga o te ao o tuawhakarere. Kei roto i tenei kohinga korero e kitea ai ka noho hangai tonu tenei taonga te pokeka ki tenei ao hurihuri. He maha nga korero hikuroa mo te pokeka, he whakamana kia tupu te ihi, te wehi, te tapu o te whakatakoto i nga momo korero hahani, kaioraora e mau ai te rongo o te wananga o te pokeka ki waenganui i a Te Arawa. I roto i tenei tuhinga kairangi kua whakakaotia mai e iwa nga pokeka. Kua whakamaramatia aua pokeka. Kua uia atu te ingoa tupuna, kua korerotia te putake i huaina ai, i titoa ai ranei aua pokeka. Kua whakamaramatia etehi o nga kupu matangarongaro tae atu ki nga parekura, tikanga tuhono ki nga atua Maori. Kei roto hoki i tenei tuhinga kairangi ka korerotia te taha e riro ai ma te pokeka e whakahau, e pupuri nga tikanga o te kawa o nga marae o Te Arawa. Ara atu ano nga kaupapa o te pokeka, he tuhono whakapapa, he whakaara i te whakawhitinga korero hitoria i waenganui i nga hapu o Te Arawa, he whakatu i te taketake o te mana whenua o te mana wananga korero. He toi mataora, he putunga matauaranga, he whakaora i te tikanga a-iwi tenei tuhinga kairangi ma nga whakatupuranga o Te Arawa e hiki ake nei i te pae.
Description
Keywords
Chants, Maori, Te Arawa (New Zealand people), History, Social life and customs, Songs and music, Kōrero nehe, Pātere, Tuhinga whakapae, Waiata koroua, Māori Doctoral Thesis, Māori Thesis te Reo Māori, Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS::Cultural heritage and cultural production
Citation