He pao mō te kāenga : he rautaki e ū ai te reo o Ngāti Porou ki te tamaiti : a thesis presented in partial fulfilment of the requirements of the degree of Master of Arts in Māori Knowledge

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
DOI
Open Access Location
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Massey University
Rights
The Author
Abstract
Ko te pūtake o te rangahau nei nā taku tamaiti, i runga i te whakaaro nui ki a ia me tōna reo Māori, tōna reo Ngāti Porou, me pēhea hoki taku tautoko i a ia ki te ako i tōna reo. I runga i tēnā, ka toko ake te pātai me pēhea e ū ai te reo ake o Ngāti Porou i te kāenga ki te tamaiti? Ko te whāinga kia whai rautaki e ngākaunui ai te tamaiti. I tahuri ake ki te arotake i ngā kōrero, i ngā pānui kia pūrangiaho te kite i taku huarahi koke whakamua. I te mutunga iho, ka tau ki te ngākau te kaupapa o te pao. Ka tito pao kikī ana i ngā kupu o Ngāti Porou ake, nō ngā mōteatea, nō ngā waiata me ngā kōrero o ngā tīpuna. Ko ngā tikanga o te kaupapa Māori ka ārahi i tēnei rangahau. Mutu ana te tito pao, ka whakarite ka pēhea te noho o ngā pao ki roto i ngā kāenga, ā, mā wai ngā pao e whāngai atu ki ngā tamariki. I konei ka puta ake te whakaaro kia waihanga pānui whakaāhua, kia rikoata hoki i ngā pao nei kia ngāwari te whakarongo atu mā ngā whānau. Ko te wawata ia kia ako te tamaiti i a ia e whakarongo ana ki ngā pao. E rua pea ngā painga matua i hua ake i ēnei mahi, tuatahi he akoranga kei roto mā ngā tamariki, tuarua ehara i te mea mā ngā tamariki anake te rauemi nei, engari mā ngā mātua, mā te whānau katoa. Kāti rā, hui katoa ngā hua ko te whakautu i puta mai me pēhea e ū ai te reo ake o Ngāti Porou i te kāenga ki te tamaiti? Me rite ki tā te tamaiti rite i ngākaunui ai.
Description
Keywords
Citation